משכנתאות – מה זה אומר?

קניית דירה במדינת ישראל עבור הרוב המכריע של הקונים כרוכה בלקיחת משכנתא. מחירי הנדל"ן אינם נמוכים ולרובנו, במיוחד זוגות צעירים בתחילת דרכם, אין את ההון העצמי לרכוש דירה או בית ללא הצורך בקבלת הלוואה. מה הן בדיוק משכנתאות ואיך עושים את זה?

משווים תנאים

חשוב לזכור כי משכנתאות אשר מוצעות לכם מבנקים שונים הן בעלות אופי ותנאים שונים בהתאם למדיניות כל בנק ובנק בארץ. חשוב שתערכו השוואה בין כמה בנקים ותלמדו את ההבדלים האלו היטב לפני ההחלטה הסופית .

ישנם כמה סוגי משכנתאות אשר לכל אחת מהן יש מסלול שונה. למשל, משכנתא בריבית קבועה, בין הפופולאריות ביותר, אשר משמעה לקיחת הלוואה כשגובה ההחזר ידוע מראש. אחרת היא בריבית משתנה המושפעת מהמדדים השונים במשק וגובהה אינו ידוע מראש. ישנה משכנתא הצמודה לדור כלומר, ההחזר הוא לפי ערך המטבע ביום התשלום, או אחרת שנקראת "בלון" ומשמעה תשלום הריבית במשך כמה שנים בלבד ולבסוף תשלום של הקרן. ניתן לשלב כמה מסלולים ביחד, דבר המקטין את הסיכון במידה וישנם שינויים במדדים, בפריים, בשער הדולר וכדומה.

הלוואה לטווח ארוך

משכנתא היא הלוואה לכל דבר, רק שבמקרה של קניית נכס הוא משועבד לבנק עד לתשלום המלא שלה, לרוב לאחר תקופה ממושכת( המקסימלית היא שלושים שנה). בכל בנק נמצא יועץ למשכנתאות שמסייע לכם להבין באילו תנאים כדאי לכם לקחת את ההלוואה הזו, זאת בהתחשב להכנסה שלכם, ליציבות הכלכלית שאתם מוכיחים באמצעות דפים מהבנק ועוד.הבנק מבקש לוודא כי ביכולתכם לעמוד בתנאי ההחזר, במיוחד לאור התנודות בכלכלת ישראל והשינויים במשק. חשובשתדעו גם כי מרבית הבנקים למשכנתאות, מאפשרים הקפאת המשכנתא במקרים של חלילה פיטורים של אחד מבני הזוג ומצוקה כלכלית פתאומית, וחשוב שתוודאו כי יוסברו לכם כל המשמעויות וההשלכות של הליך שכזה.